Els principals promotors,

Les confraries de pescadors.

Badalona

Badalona és una ciutat costanera al Barcelonès, envoltada pel mar Mediterrani al sud-est. La seva població va augmentar al llarg del segle XX a causa de la migració. Abans, l’activitat econòmica es centrava en l’agricultura, la ramaderia i la pesca, però la falta de port va fer que els pescadors s’integrassin a altres flotes.

Barcelona

Històricament, la indústria i la pesca han tingut un paper vital en l’economia de Barcelona. La industrialització va modernitzar la flota pesquera, però també va portar problemes com la sobreexplotació i la contaminació del mar. Avui, Barcelona busca un equilibri sostenible entre l’explotació i la conservació dels recursos marins mentre manté la seva identitat i patrimoni pesquer.

Sitges

A l’edat mitjana fins a la industrialització, l’agricultura i la pesca foren les activitats econòmiques destacades. Inicialment, els pescadors es dedicaven a la pesca artesanal. Amb el creixement del turisme, la pesca es va modernitzar per satisfer la demanda, però amb el temps, a mesura que el turisme esdevingué la principal font de riquesa, l’activitat pesquera disminuí gradualment i es tornà a les tècniques artesanals.

Sitges

La història pesquera de Vilanova i la Geltrú comença al feudalisme, creant un nucli pesquer. El 1611, Jaume I va atorgar la Carta-Pobla i es va convertir en un port mercader. El comerç amb les Amèriques va enriquir la ciutat. La industrialització al segle XIX va impulsar el sector secundari. Avui, és un important port pesquer i tercer en recaptació de Catalunya, amb el suport d’entitats marineres. La pesca segueix sent essencial en l’economia i identitat del municipi.

Missió, Visió i valors del GALP Costa Central

Amb el fi de desenvolupar les activitats del GALP Costa Central amb eficàcia, coherència i eficiencia, es defineix la seva missió, visió i valors a tenir en compte per a la futura execució de les activitats resultants de la gestió del GALP.

Missió

El GALP Costa Central promou activitats relacionades amb la pesca i el mar, amb un enfoc en aspectes socials i culturals. Busca modernitzar el sector, fent-lo competitiu i sostenible, assegurant la continuïtat de les activitats pesqueres de manera sostenible. Col·labora amb altres regions marítimes, considerant les característiques específiques de cada port i territori pesquer, incloent la igualtat i la sostenibilitat.

Visió

La visió del GALP Costa Central és esdevenir un referent de gestió exemplar, impulsant el desenvolupament sostenible en àmbits econòmics, socials i ambientals de les activitats marítimes i pesqueres. A més, busca fomentar noves oportunitats econòmiques en l’àmbit pesquer i marítim, com l’aqüicultura i la transformació de productes pesquers. Aquest objectiu es busca aconseguir mitjançant activitats a tot el territori, amb l’objectiu de generar sinergies i adaptar les iniciatives a les necessitats de tots els implicats.

Valors

  • Coherència amb les necessitats del territori
  • Avaluació i adaptació constant Imparcialitat i transparència
  • Afavoriment del progrés i la inclusió social
  • Millora de la qualitat de vida dels habitants
  • Impuls i continuïtat de les activitats pesqueres
  • Continuïtat i ampliació de la col·laboració per al territori
  • Compatibilitat de les caracterìstiques del territori i desenvolupament sostenible.
  • Aprofitament de les sinergies més enllà del territori del GALP Costa Central.
Descarrega la EDLP.

L’estratègia de Desenvolupament Local Participatiu es l’eina que guia les actuacions del GALP i les seves prioritats.

La EDLP aporta el context del territori, les seves necessitats i com prioritzarà el GALP els projectes. Es una lectura de gran interès per tots els actors amb l’objectiu de col·laborar amb el desenvolupament del territori.

El document

Estem en contacte

Uneix-te al nostre newsletter per estar informat de la nostre activitat.

Nom
Cognom
Empresa o entitat
Adreça de correu
Si ens vols fer una petita explicació del teu interès en el GALP Costa Central