INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), GALP COSTA CENTRAL manifesta que el domini www.galpcostacentral.cat és propietat de GALP COSTA CENTRAL, amb CIF G44684520, i domicili a zona servei del Port s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

GALP COSTA CENTRAL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.

Amb els límits establerts per la llei, GALP COSTA CENTRAL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de GALP COSTA CENTRAL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la persona esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de GALP COSTA CENTRAL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GALP COSTA CENTRAL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GALP COSTA CENTRAL.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, que poden aparèixer en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Màrqueting” responsabilitat de la societat GALP COSTA CENTRAL, CIF: G44684520. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitgeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades, podeu dirigir-vos a: GALP COSTA CENTRAL, o bé, enviar un correu electrònic a RGPD@GALPCOSTACENTRAL.CAT.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de GALP COSTA CENTRAL. Els drets de Propietat Intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperenllaços”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de GALP COSTA CENTRAL, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per GALP COSTA CENTRAL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per part de persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de GALP COSTA CENTRAL l’ús que L’USUARI pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquest web sense el previ consentiment per escrit de GALP COSTA CENTRAL.

GALP COSTA CENTRAL no transmet als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. GALP COSTA CENTRAL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transmet el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà dissecar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quants qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol for o que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.

Us informem que per al correcte funcionament del web www.galpcostacentral.cat, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris del web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per pàgines web i aplicacions. Es pot obtenir la informació de l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al web, l’adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació només es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la pàgina web.

GALP Costa Central, com a responsable d’aquest web, utilitza “cookies” de tercers, i en concret de Google Analytics; que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; guardant la informació emmagatzemada en servidors dels Estats Units. En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal -en aquest cas només la IP d’accés; us informem que aquestes seran tractades i incorporades en el fitxer “Màrqueting” responsabilitat de GALP Costa Central.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen al web i la informació que s’obté. Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores de les cookies i seran conservades d’acord amb els paràmetres estipulats per aquestes empreses.

Conforme al disposat en la normativa de protecció de dades, si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades, es pot dirigir a: Zona Servei del Port s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o bé, enviar un correu electrònic a RGPD@GALPCOSTACENTRAL.CAT. També es podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

S’informa a l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb una altra dada de la qual disposin, i per tant ho faran totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En tot cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas GALP Costa Central pugui ser responsable que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

En els següents enllaços, es podrà trobar instruccions que ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de desactivar-les segons el seu sistema de navegació, pot consultar els següents enllaços: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat GALP Costa Central de l’ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a GALP Costa Central a través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de: info@galpcostacentral.cat

 

Data d’última actualització: 11/03/2024