CREDA porta a bon port l’EDLP

El Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA) ha conclòs amb èxit el seu procés d’Estratègia de Desenvolupament Local Participativa després d’un  treball d’anàlisi de la situació socioeconòmica del territori. Aquest procés va implicar la col·laboració activa de diversos actors interessats, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible a les nostres comunitats.

Aquesta anàlisi va incloure una avaluació de les dinàmiques econòmiques, les tendències demogràfiques, les necessitats alimentàries locals i els reptes mediambientals. Aquesta comprensió detallada va ser el punt de partida essencial per al desenvolupament de l’EDLP.

L’EDLP ha donat lloc a un conjunt de propostes i recomanacions que guiaran les futures accions de desenvolupament del GALP Costa Central. Aquestes propostes es basen en les necessitats i els desitjos de la comunitat local, i tenen com a objectiu principal afavorir un desenvolupament sostenible, la promoció de la producció local i la millora de la qualitat de vida de les persones del territori.

El contingut de l’EDLP posa de manifest la importància de la col·laboració i la participació de la comunitat en la construcció d’un futur més prometedor per al desenvolupament pesquer local. Aquesta fita és una oportunitat per celebrar els esforços conjunts de tots els implicats i mirar cap al futur amb esperança i determinació per assolir una economia blava més sòlida i sostenible.

Per al projecte, el CREDA ha desplegat un equip multidisciplinari: Saray Ramírez, técnica de recerca amb ampli coneixement de l’economia blava, domina junt amb David CFernández (IP, investigador postdoctoral) l’aplicació de metodologies de treball participatives per plans de desenvolupament i innovació; i Cristina Poyato, que ha contribuït, com tècnica de comunicació, a reforçar el caràcter visual i comunicatiu de l’EDLP, potenciant la seva visibilitat.

Saray explica que “l’equip del CREDA ha fet una labor de caracterització i comprensió de la situació actual del sector pesquer i de l’evolució de l’economia blava als municipis del GALP costa central, obtenint com a resultats l’anàlisi DAFO i el pla de gestió, els quals són específics pel territori en el que ens trobem”. Mitjançant el treball de recerca i gràcies a la col·laboració directa amb el sector, que va permetre realitzar nombroses entrevistes i sessions participatives, els professionals del centre que han contribuït a què els agents implicats en el GALP posin en comú aquelles accions que són prioritàries per fomentar el desenvolupament i la innovació en la pesca i l’economia blava a la Costa Central de Catalunya, amb un calendari de treball i un sistema d’indicadors que facilitin el seu compliment.

David afegeix que la integració entre els actors de l’economia blava fomentarà “la renovació del sector, així com impactes positius en els àmbits econòmic, social i ambiental a la regió”. En paral·lel, projectes com aquest permeten al CREDA “millorar i aprendre de l’aplicació de metodologies participatives per la col·laboració multiactor en l’àmbit regional, dins de l’economia blava i el sector agroalimentari en general”.